Répertoire International des Sources Musicales

Recherche

Nombre de résultats à afficher par page

Résultats de recherche

41.
Huber, Eugen
  Anna Seiler - S, pf
42.
Wagner, Karl Theo
  April - V, pf
44.
Kayser, Hans
  Auf dem Tisch - A, pf
45.
Kayser, Hans
  Auf dem Tisch - A, pf
46.
Kayser, Hans
  Auf geheimem Waldespfade - A, pf
47.
Kayser, Hans
  Auf geheimem Waldespfade - A, pf
48.
Neumann, Fritz
  Aufstieg - V, pf
51.
Fässler, Guido
  Ausklang - S, pf
52.
Reichel, Adolf
  Befriedigung - V, pf
53.
Reichel, Adolf
  Befriedigung - V, pf
54.
Reichel, Adolf
  Befriedigung - V, pf; op. 71
55.
Jenny, Albert
  Beherzigung - V, pf
56.
Reichel, Adolf
  Bei der Vesperglocken Klang - V, pf
57.
Wagner, Karl Theo
  Bezauberung - V, pf
58.
Fischer, Edwin
  Bitte - V, pf
59.
Kaufmann, Erich J.
  Bitte - V, pf
60.
Morgenthaler, Werner August
  Bitte an den Hund - V, pf